Werkzaamheden

Bovenbouwstage

Voor de bovenbouwstage op het Praedinius Gymnasium, heb ik een lescyclus gemaakt voor de vierde klas, over engagement.

Tijdens deze stage heb ik kunstgeschiedenislessen gekoppeld aan een praktijkopdracht. De praktijkopdracht rond Utopia/dystopia was opgezet door Marije Schrage, student docentenopleiding Minerva. De opdracht gaf ruimte voor verdere eigen invulling. Het project was in samenwerking met galerie Sign. We hebben de expositie, Parrhesia, in Sign bekeken en de opdracht beeldend in Sign gepresenteerd.
In de lescyclus over engagement heb ik verschillende kunststromingen en kunstenaars samen gebracht in één verhaal. Ik liet zien hoe de kunstenaarsgroep ASCO, een collectief van Chicano's uit Los Angeles vergelijkbare strategieën inzet als bijvoorbeeld het feminisme in de kunst. Hoe voor hen vorm, de muurschildering, een rol speelde in functie maar dat ze daarmee tegelijk ook teruggrepen op hun roots, de muurschilderingen van Rivera uit Mexico. Ook feminisme in de kunst kwam uitgebreid aan bod en het engagement van Werkman.
Ik vond het erg inspirerend rond een thema een mooie cyclus te maken met veel verschillende voorbeelden die toch sterk gecentreerd zijn rond een verhaal. Tijdens de stage kwamen mijn kennis, enthousiasme, en onderzoekende houding tot hun recht en ik heb de stage heel succesvol afgerond.

Educatie

The fantastic expedition of painting.

Fundamentele schilderkunst

Een samenwerking tussen expositieruimte LaKaserna, Bad Nieuweschans en stichting Kunstruimte 09. Curators: Joke Vos en Jacob van der Veen.
Een expositie in 2 delen met 14 Noord-Nederlandse kunstenaars. Verschillende benaderingen, fundamentele aspecten van schilderkunst komen in de tentoonstellingen aan de orde. De exposities tonen dat er in het Noorden interessante, verrassende en fraaie schilderkunst wordt gemaakt.

Beeld

Opstelling

Flyer (en beeldmerk) bij de serie opstellingen van Joop Striker.

Ontwerp

Actueel

Workshops


Workshops beeldende vorming, kunst, webdesign