Beeld

The fantastic expedition of painting.

Fundamentele schilderkunst

Een samenwerking tussen expositieruimte LaKaserna, Bad Nieuweschans en stichting Kunstruimte 09. Curators: Joke Vos en Jacob van der Veen.
Een expositie in 2 delen met 14 Noord-Nederlandse kunstenaars. Verschillende benaderingen, fundamentele aspecten van schilderkunst komen in de tentoonstellingen aan de orde. De exposities tonen dat er in het Noorden interessante, verrassende en fraaie schilderkunst wordt gemaakt.

Kunstruimte 09, On/of papier

Eenvoudige materialen, papier en gereduceerde vormen.

De presentatie On/of papier gaat niet over tekenen, het gaat over het gebruik van eenvoudige materialen (c.q. papier) en/of gereduceerde vormen. Het is ook niet de bedoeling ons af te zetten tegen digitale media - per slot van rekening maakt een van de deelnemers voornamelijk gebruik daarvan. Het betreft wel een expositie over de ‘menselijke maat’. Van financierende instanties en overheidswege wordt het belang van het gebruik van ‘nieuwe media (c.q. digitale media) in de beeldende kunst enthousiast gefaciliteerd. Ons inziens een inhoudelijke bemoeienis met beeldende kunst, immers de achterliggende gedachte is daarbij dat digitale kunst vernieuwend, nieuw, hedendaags en interessant is. Dat mag in sommige gevallen zo zijn, maar dat betekent nog niet (zoals bij genoemde instanties dan wordt gedacht) dat alles wat niet digitaal is niet vernieuwend, achterhaald en oninteressant is.

De opstelling

Een project samen met Joop Striker, Betty Simonides en Wilma Vissers

3 Opstellingen; in het atelier van Wilma Vissers, van Peter van der Weele en de serie werd afgesloten met een presentatie in de burgerzaal Hoogeveen.
De Opstellingen zijn een initiatief van Joop Striker

Montages - Movies

Abstracte animaties, Kunstruimte 09 en NOK, Sign

In 2008 maakte ik animaties, die ik heb samengebracht op de dvd Montages - Movies. In Montages gebruik ik de standaard overgangen van een videoprogramma. Ik laat deze zo goed mogelijk synchroon lopen met animaties, die ik maakte in Flash. De imperfectie daarvan laat eigenlijk de ‘rand’ van de video zien.
Movies zijn eenvoudige stopmotion-animaties, naar aanleiding van een serie schilderijen.
De animaties zijn getoond in Kunstruimte 09, Dynamics of painting (2008) en tijdens een presentaties van de videoskoop van galerie Sign tijdens NOK in Belvédère, Oranjewoud in 2009.
Bekijk een fragment.

Actueel

Workshops


Workshops beeldende vorming, kunst, webdesign